O nama

Profil

ALPHA ADRIATIC je brodovlasnička i brodarska grupacija sa sjedištem u Puli, Republika Hrvatska, čija je glavna djelatnost međunarodni pomorski prijevoz robe brodovima za rasute terete i brodovima za prijevoz nafte, naftnih prerađevina, ulja i kemikalija uz pružanje usluga upravljanja brodovima u vlasništvu trećih strana.

Grupa ima vlasničke udjele u jednom tankeru za prijevoz ulja i kemikalija, te u četiri broda za prijevoz rasutih tereta, a osim toga pruža i usluge upravljanja brodovima za tri tankera za prijevoz ulja i kemikalija trećoj strani.

Dionice društva ALPHA ADRIATIC d.d. uvrštene su na Zagrebačku burzu d.d. te se njima trguje pod simbolom ULPL.

“Zaista ne znam zašto smo svi tako predani moru, jedino što mislim da povrh činjenice da se mijenja more, mijenja se svijetlost i mijenjaju se brodovi, to je zato što i mi svi potječemo iz mora. I zanimljiva je biološka činjenica da u našim žilama teče isti postotak soli koliko ga ima u morskoj vodi, što znači da imamo sol u krvi, u znoju, u suzama. Povezani smo s morem. I kada se vratimo moru – bilo da plovimo ili ga samo promatramo – vraćamo se onamo odakle smo i došli.”

John F. Kennedy

Strategija i razvoj

Iskustvo. Stručnost. Pouzdanost.

ALPHA ADRIATIC je moderna i inovativna grupa fokusirana na razvoj vlastite flote, ali i na razvoj usluga koje se pružaju partnerima i klijentima.

Oslanjajući se na stečeno iskustvo i akumulirano znanje, motivirano, znatiželjno i predano razvijamo nove projekte, odgovaramo na potrebe klijenata i stvaramo nova partnerstva prilagođavajući se zahtjevima volatilnog međunarodnog pomorskog tržišta.

Uz tim iskusnih i visokokvalificiranih profesionalaca, naša je misija biti stručan pružatelj usluga i pouzdan partner u postizanju izvrsnih rezultata po pitanju sigurnosti i efikasnosti komercijalnog korištenja brodova.

 

Rast temeljen na kvaliteti

Sofisticirani poslovni alati koji osiguravaju visoku kvalitetu i konkurentnost pruženih usluga, u kombinaciji s vještinama i sposobnostima našeg tima temelj su za daljnji rast i razvoj te nas čine savršenim izborom za sigurnog i pouzdanog partnera.

Alpha Adriatic

Reference

Individualno i konstruktivno pristupamo specifičnim potrebama klijenata i zahtjevima tržišta na kojima djelujemo.

Naša partnertstva

Tehničko održavanje tri tankera i upravljanje kadrovima.

Suvlasništvo na brodovima MV Punta i MV Valovine i upravljanje predmetnim brodovima.

Popunjavanje brodova posadom i upravljanje kadrovima.

Povijest

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, osnovano je 1. rujna 1986. godine kao dio ULJANIK Grupe pod tadašnjom tvrtkom ULJANIK PLOVIDBA. U početku je poslovanje bilo usredotočeno na vlasništvo i upravljanje vlastitom flotom višenamjenskih brodova i brodova za prijevoz rasutih tereta.

Proces privatizacije, koji se odvijao u nekoliko faza, započeo je 1994. godine te je dovršen 1998. godine, nakon čega je ALPHA ADRIATIC d.d. izdvojena iz ULJANIK Grupe postavši time samostalno društvo s više od 5.000 malih dioničara. Od 1994. do 2002. godine djelovalo je i predstavništvo u Londonu za poslove komercijale, financiranja, osiguranja i pravna pitanja. Od 1997. godine poslovanje je prošireno pružanjem nove vrste usluga upravljanja brodovima za treće strane i to kroz preuzimanje na upravljanje kruzera imena Dalmacija, koji je kasnije postao dio vlastite flote.

Dionice društva ALPHA ADRIATIC d.d. uvrštene su na Zagrebačku burzu 2003. godine, nakon čega je 2004. godine započet značajan investicijski ciklus u okviru kojega je kroz narednih osam godina uloženo oko 500 milijuna američkih dolara u obnovu vlastite flote brodova za prijevoz rasutih tereta i tankera, što uključuje i sredstva prikupljena putem pet uspješno provedenih dokapitalizacija. Ulaganjem u vlastitu flotu tankera za prijevoz ulja i kemikalija, od 2004. godine ulazi se u novi tržišni segment poslovanja i to u području prijevoza tekućih tereta. Od 2012. godine napravljen je iskorak u razvoju pružanja usluga tehničkog upravljanja brodovima za treće strane u tankerskom sektoru. U Singapuru je 2014. godine osnovan novi supsidijar za pružanje usluga upravljanja brodovima – Alpha Adriatic Shipmanagement Pte. Ltd., te je iste godine opseg usluga dalje proširen na upravljanje brodovima tipa ro-pax broda u vlasništvu trećih strana.

U procesu modernizacije i snažnijeg pozicioniranja na međunarodnom pomorskom tržištu, a u okviru šireg rebranding projekta, tvrtka društva promijenjena je u listopadu 2019. godine iz ULJANIK PLOVIDBA u ALPHA ADRIATIC te je kroz 2021. godinu ostvareno više značajnih partnerstva.

Tako je 2021. godine kao zajednički pothvat ALPHA ADRIATIC Grupe i DC Maritime Partners B.V., osnovano društvo Alpha DCM Investments LLC koje je u kolovozu iste godine kupilo dva rabljena broda za prijevoz rasutih tereta MV Punta i MV Valovine. Također, iste je godine osnovano i društvo ASP Adriatic d.o.o. kao zajednički pothvat ALPHA ADRIATIC Grupe, ASP Grupe i gosp. Eduarda Hibšera, s ciljem jačanja i daljnjeg razvoja pružanja kadrovskih usluga i usluga upravljanja ljudskim resursima koje su od iznimnog značaja u pomorskoj industriji.

ALPHA ADRIATIC je danas moderna i inovativna grupa koja diverzificira svoju djelatnost radi prilagodbe na dinamično pomorsko tržište.

Održivost

Svoje poslovne procese i aktivnosti, planiramo, organiziramo i obavljamo na društveno odgovoran način, nastojeći svojim djelovanjem minimizirati negativni utjecaj na okoliš i spriječiti nepotrebna onečišćenja. Posebnu pozornost posvećujemo odobrenim i dokazanim tehničkim rješenjima usklađenim sa svim primjenjivim propisima i visokim standardima industrije, čime osiguravamo konkretne uštede goriva i smanjujemo onečišćenja.

Kontinuiranim nadzorom i praćenjem novih tehničkih rješenja u brodarstvu te konstantnom edukacijom naše posade na moru i djelatnika na kopnu, težimo reducirati negativan utjecaj flote na okoliš, štiteći ga u što je moguće većoj mjeri za buduće generacije.

Alpha Adriatic

Nadzorni odbor

Plinio Cuccurin

Predsjednik Nadzornog odbora
U

Janez Zevnik

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

U

Alen Akšamija

Član Nadzornog odbora

U

Zdravko Kačić

Član Nadzornog odbora

U

Robert Banko

Član Nadzornog odbora

U

Uprava

Igor Budisavljević

Direktor

U

Martina Banković Vidić

Prokurist

U

Igor Budisavljević

Gosp. Igor Budisavljević rođen je 7. svibnja 1965. godine u Puli. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci, a iste godine zapošljava se u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. Karijeru u pomorstvu započinje na poslovima pomorskih osiguranja i šteta, nakon čega je u razdoblju od 1994. do 2002. godine bio predstavnik društva u uredima u Oslu i Londonu. Od 2002 do 2006. obavlja je funkciju projektnog managera, a od 2006. do 2019. godine bio je manager tankerske flote. Na funkciju direktora imenovan je u ožujku 2019. godine. Tijekom svoje karijere stekao je iskustvo u mnogim aspektima pomorske industrije uključujući upravljanje brodovima (ship management), chartering, razvoj poslovanja, financiranje i restrukturiranje. Član je Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Skupštine Hrvatske udruge brodara „Mare Nostrum“. Trenutno obavlja funkciju Predsjednika Hrvatske udruge brodara „Mare Nostrum“ i član je Upravnog vijeća ECSA (European Community Shipowners' Associations).

Martina Banković Vidić

Gđa. Martina Banković Vidić rođena je 20. lipnja 1988. godine u Puli. 2011. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te se iste godine zapošljava u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. u svojstvu pripravnika. Od 2012. godine obavlja pravne poslove i poslove usklađenosti te od 2019. godine preuzima funkciju prokurista. Dodatno se usavršava i polaže više stručnih edukacija u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja korporativnog upravljanja, tržišta kapitala, menadžmenta te pomorskog prava i osiguranja. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo te Komisije za pravna pitanja i osiguranje Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum. 2017. godine imenovana je u Stručno povjerenstvo za izradu nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika. Trenutno je zaposlena na poziciji Managera pravnih poslova.

Plinio Cuccurin

Gosp. Plinio Cuccurin rođen je 6. studenog 1958. godine u Puli. Diplomirao je 1981. na Pravnom fakultetu u Rijeci, a godine 1984. polaže pravosudni ispit. Na Sveučilištu u Trstu priznaje mu se diploma Pravnog fakulteta u Rijeci, čime 1996. godine stječe titulu dottore in giurisprudenza. Javnobilježnički ispit položio je 1994. godine. Kao stipendist Tvornice duhana i ambalaže (TDiA) Rovinj, karijeru započinje 1981. godine u Radnoj zajednici TDiA gdje radi kao pravni savjetnik sve do 1990. godine. U razdoblju od 1990. do 2014. godine član je uprave ADRIS GRUPE d.d. (ranije TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.), dok je od 2003. do 2006. godine i predsjednik uprave društva TDR d.o.o. Tijekom bogate karijere obnašao je dužnost predsjednika i zamjenika predsjednika u nadzornim odborima brojnih renomiranih trgovačkih društava, među kojima su JADRAN TURIST d.d., ANITA d.d., TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d., HRVATSKI DUHANI d.d., Zagrebačka burza d.d. i drugi. 2005. godine sudjeluje u osnivanju društva MON PERIN d.d. za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama čiji je predsjednik nadzornog odbora, a 2021. godine sudjeluje u osnivanju društva TERRA VALLIS d.o.o. za upravljanje društvima i objektima i djelatnost turističke agencije čiji je, također, predsjednik nadzornog odbora. Tijekom 2015. godine osniva trgovačko društvo PLINIO d.o.o. za poslovanje nekretninama te Zakladu Mon Perin (sada Zaklada „Plinio“). U razdoblju od 2015. do 2018. godine radi kao odvjetnik, nakon čega odlazi u mirovinu. Trenutačno obnaša dužnost predsjednika nadzornih odbora u društvima MON PERIN d.d., TERRA VALLIS d.o.o. i ALPHA ADRIATIC d.d.

Janez Zevnik

Gosp. Janez Zevnik rođen je 05. srpnja 1954. godine. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju u Pomorskoj školi u Bakru, 1973. polaže poručnički ispit. Školovanje nastavlja na Višoj pomorskoj školi Rijeka smjer ekonomist za pomorstvo i inženjer pomorskog prometa te 1980. polaže kapetanski ispit. Radno iskustvo započinje 1973. godine kao kadet u JUGOLINIJI gdje je 1978. napredovao za časnika palube. U razdoblju od 1985. do 1996. godine zapovjednik je broda u društvima ISTARSKA PLOVIDBA i ULJANIK PLOVIDBA. Od 1997. godine karijeru nastavlja kao voditelj flote suhih tereta u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. gdje do umirovljenja 2020. godine obnaša višu rukovoditeljsku funkciju. Trenutno je zaposlen u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme kao Manager novih projekata.

Alen Akšamija

Gosp. Alen Akšamija rođen je 2. listopada 1971. godine u Puli. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju, 1991. godine upisuje Hotelijerski fakultet u Opatiji pri Sveučilištu u Rijeci, kojeg završava 1996. godine. Obrazovanje nastavlja na Postdiplomskom studiju Organizacije i managementa pri Sveučilištu u Zagrebu te 1999. godine stječe titulu magistra ekonomskih znanosti. Karijeru započinje 1997. godine u Jadranskom naftovodu d.d. gdje radi u Odjelu plana i analize pri Sektoru financija do 1999. godine, a te iste godine počinje raditi u Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. kao analitičar u Odjelu procjene rizika. Do 2005. godine radi još kao zamjenik direktora pri Odjelu za domaća poduzeća u HVB Bank Croatia d.d. te kao direktor Odjela za domaće klijente u HVB Splitska banka d.d. Karijeru zatim nastavlja u Societe Generale Splitskoj banci gdje radi kao direktor Odjela za velike i međunarodne klijente i financijske institucije do 2007. godine. U razdoblju od 2007. pa sve do rujna 2022. godine radi kao direktor predstavništva Deutsche Bank AG u Hrvatskoj te upravlja tržištima Hrvatske, Slovenije, Albanije te Bosne i Hercegovine. Trenutno obnaša dužnost glavnog financijskog direktora u Arsano Medical Group.

Zdravko Kačić

Gosp. Zdravko Kačić rođen je dana 5. rujna 1973. godine u Dubrovniku. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1992. te završava 1997. godine, a nakon toga polaže i pravosudni ispit. U razdoblju od 1997. do 2001. godine radi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Prof. Dr. Hrvoja Kačića. Po završetku vježbeničkog staža, u travnju 2001. godine, upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru kao odvjetnik u Odvjetničkom uredu Kačić. Od veljače 2008. godine pa sve do danas radi kao odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kačić & Brbora. Član je Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Komisije za izmjene i dopune Pomorskog zakonika te je, tijekom karijere, objavljivao članke u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Robert Banko

Gosp. Robert Banko rođen je 28. rujna 1978. godine u Puli. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli upisuje 1997. godine i završava 2001. godine čime stječe titulu magistra ekonomije smjer financije. Od rujna 2003. do siječnja 2005. godine radi kao pripravnik pri Ministarstvu financija, Porezna uprava, u kojem razdoblje polaže i državni stručni ispit. U svibnju 2005. godine se zapošljava kao pripravnik u društvu ALPHA ADRIATIC d.d., nakon čega od 2007. do 2012. godine obavlja poslove referenta kontrole poslovanja. Od 2012. godine pa nadalje obavlja poslove financijskog managera. U Nadzorni odbor imenovan je od strane radnika kao njihov predstavnik.