Uvjeti korištenja

1. OPĆENITO

Društvo ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: ALPHA ADRIATIC d.d. ili Društvo) omogućava korištenje sadržaja internetske stranice www.alphaadriatic.hr (dalje u tekstu: Internet stranice) sukladno ovim Općim uvjetima korištenja.

Korištenjem Internet stranice ili preuzimanjem datoteka objavljenih na njoj suglasni ste sa svim uvjetima koji se navode u nastavku. U slučaju neslaganja s uvjetima, ne koristite Internet stranice, odnosno ne preuzimajte datoteke s njih. Dokumenti objavljeni na Internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

2. KORIŠTENJE INTERNET STRANICA

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja Internet stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja Društva i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji koristite namijenjen je isključivo osobnoj uporabi. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na Internet stranicama vlasništvo su Društva te se ne smiju koristiti na drugim internetskim stranicama bez prethodnoga pismenog odobrenja izdanog od strane Društva. Zaštitni znak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja izdanog od strane Društva.

3. AUTORSKO PRAVO

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Društva. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Društvu. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet stranica Društva nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

4. ODGOVORNOST DRUŠTVA

Društvo će uložit razuman napor kako bi se na Internet stranici objavljivali točni i aktualni podaci. Društvo ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na Internet stranicama. Informacije na Internet stranicama mogu sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Društvo ne jamči da će web lokacija Internet stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje web lokacije Internet stranice na svoju vlastitu odgovornost.

5. KORIŠTENJE PODATAKA

Kada nam šaljete elektronsku poštu s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Društvo je svjesno važnosti privatnosti i povjerljivosti. Sukladno tome, pobrinut ćemo se za sigurnost i integritet svih detalja osobne prirode, potpuno poštujući odgovarajuće propise.

Društvo ALPHA ADRIATIC d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela web lokacije Internet stranice te Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.